AJMP Mockup 5
AJMP Mockup 2
AJMP Mockup 1
AJMP Mockup 3
previous arrow
next arrow
Strzałka w dół

Academic Journal of Modern Philology

Scientific journal oriented towards interdisciplinary research which looks at things with a fresh perspective and applies unobvious interdisciplinary lens in the fields of language and literature studies, social sciences, political sciences, comparative studies, religion studies, philosophy, and translation studies.

MNiSW: 70
ISSN 2299–7164
e-ISSN 2353–3218

Uczelnia badawcza


Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER