Board of Reviewers


Board of Reviewers

The experts, selected according to strict criteria of excellence, provide a seal of approval and certify the soundness of the research.

Fot. Piotr P. Chruszczewski

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER